– Alla människor ska känna sig trygga på våra äldreboenden såväl på dagen som på natten. Genom det här beslutet förtydligar vi äldreomsorgens ansvar för att de boende får det stöd och hjälp de behöver. Människors liv, säkerhet och trygghet får aldrig äventyras och det är de äldres behov som ska styra, säger äldreministern Åsa Regnér som kommentar till beslutet.

Diskussionen kring bemanningen i äldrevården började redan för flera år sedan när det uppdagades att många äldreboenden var obemannade nattetid, eller att en enda personal hade ansvar för flera avdelningar. De gamla låstes in, eller irrade omkring på en tom avdelning utan möjligheter att snabbt få hjälp.

Strid med SKL

Hela Sverige var i uppror och krav ställdes från flera håll på att det måste finnas personal tillgänglig nattetid på alla särskilda boenden.

Socialstyrelsen tog fram nya föreskrifter, men de förkastades av SKL, Sveriges kommuner och landsting, som menade att det inte behövdes så detaljerad reglering av bemanningen och ansåg att det skulle bli alltför dyrt.

Sedan dess har frågan stötts och blötts mellan Socialstyrelsen, regeringen och SKL. Nu har regeringen till sist tagit beslut om en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen som innebär att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som "utan dröjsmål kan uppmärksamma om boende behöver stöd och hjälp".

Sätter press på kommunerna

– Det är mycket positivt att det blir tydliggjort att det ska finnas personal dygnet runt. Det kommer att bidra till att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Vad kommer att hända nu?

– Många kommuner arbetar redan med den här frågan, men nu får de mer press på sig att se över hur man ska kunna leva upp till kravet på bemanning. Men som jag ser det finns det en stor enighet om problemet och vad som behöver göras.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 15 april.

Viktig fråga för pensionärsorganisationerna

Även PRO, pensionärernas riksorganisation, är nöjd med regeringens beslut.

- Den nya skrivningen förpliktigar. För PRO är det självklart att "utan dröjsmål" betyder tillräckligt med personal, dygnet runt, så den äldre får omedelbart stöd och hjälp. Det handlar om trygghet och säkerhet för den boende men också för de anhöriga. Det här blir ett tillitstest för kommunerna, säger Christina Tallberg, ordförande för PRO.