Liraglutid är den aktiva substansen i injektionsläkemedel som Victoza och Xultophy. Läkemedlen är framtagna för att sänka blodsockret hos patienter med typ 2-diabetes.

Nu visar studier som gjorts av forskare vid Karolinska institutet i Stockholm och Miami universitet i USA att liraglutid som används dagligen under lång tid tvärtom kan leda till att kroppen producerar mindre insulin och därmed höjer blodsockret.

Studierna är gjorda på möss som dagligen under mer än 250 dagar behandlades med liraglutid. I början av behandlingen ökade cellernas förmåga att producera insulin. Därefter skedde en långsam försämring av cellernas förmåga att sänka blodsockret. Cellerna tycktes helt enkelt bli uttröttade av läkemedlet.

Studien – Liraglutide compromises pancreatic beta cell function in a humanized mouse model – är publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.