Att vi får fler och fler dementa äldre är något som länge oroat experter och beslutsfattare. Det hänger ihop med att vi blir äldre och att risken ökar med åren. Men på senare tid har det kommit flera studier som visar att antalet drabbade har stabiliserats och till och med kan vara på väg att minska.

I dag publiceras en ny stor studie som visar att andelen äldre över 60 år som utvecklar demens faktiskt har sjunkit under de senaste 30 åren.

  • Åren kring 1980 drabbades i snitt 3,6 av 100 personer av demens.
  • Åren kring 2010 var det 2,0 av 100 personer som fick demens.

I studien ingick 5 205 personer över 60 år som ingår i projektet Framingham heart study, en hjärtstudie som pågått ända sedan 1948 i Massachusetts.

Forskarna såg att demens till följd av stroke och hjärt-kärlsjukdom minskade med tiden, men det förklarade inte helt varför det blev färre demensfall.

Studien visar också att minskningen bara fanns hos de som hade gymnasieutbildning eller högre. Även tidigare studier bekräftar sambandet mellan högre utbildning och lägre risk för demens.

Studien Incidence of dementia over three decades in the Framingham heart study publiceras i dag i New England Journal of Medicine.