Pappan säger till svenska tidningen Läkemedelsvärlden att vaccinerna är farliga och att läkemedelsindustrin har korrumperat myndigheter och experter.

Det franska vaccintvånget innebär att alla barn måste vaccineras mot difteri, stelkramp och polio. Det finns också vaccinationstvång för vissa yrkesgrupper.

Men det franska vaccinationssystemet ska nu utredas och debatteras, berättar Läkemedelsvärlden.

Sjukvårdsministern har dragit igång en nationell vaccinationsdebatt för att få in synpunkter från både allmänheten och experter.

I slutet av året ska allt sammanställas tillsammans med förslag till förändringar. Målet är att få fler att inse betydelsen av att vaccinera sig.

För även om det är obligatoriskt med vissa vaccinationer så är viljan att vaccinera sig inte så hög när det gäller andra sjukdomar som till exempel influensa och hpv.