Preliminära siffror från Folkhälsomyndigheten visar att 1 681 fall anmäldes under 2015, vilket är nästan 350 fler än under 2014.

– Människor skyddar sig inte mot könssjukdomar på samma sätt längre, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten till nyhetsbyrån Siren.

År 1987 anmäldes 2 243 fall av gonorré. Därefter minskade antalet fall successivt fram till mitten av 1990-talet.

En av orsakerna var hiv/aidsepidemin på 1980-talet som ledde till att människor i större utsträckning än tidigare började använda kondom.

År 1997 rapporterades endast 244 fall. Men sedan dess har sjukdomen undan för undan blivit allt vanligare.

Mer än hälften av gonorréfallen under 2015 rapporterades från Stockholm.