Att hjärnan är anpassningsbar vet man sedan länge. Exempelvis har tidigare studier visat att hjärnans volym förändras hos människor som jonglerar eller tränar på olika typer av tv-spel. Men vad som händer i hjärnan i samband med att människor får psykoterapi är fortfarande relativt okänt.

En grupp forskare från bland annat Linköpings universitet har därför undersökt hur kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet kan påverka hjärnan.

I studien ingick 26 patienter med social ångest. Dessa delades in i två grupper. Hälften behandlades med KBT och den andra hälften med så kallad uppmärksamhetsträning. Dessutom ingick en kontrollgrupp med 26 friska patienter som inte led av social ångest och som inte fick någon behandling.

Använde magnetkamera

Före och efter nio veckors behandling undersöktes deltagarnas hjärnor med hjälp av såväl vanlig som funktonell magnetkamera.

Det visade sig att hos de patienter som hade behandlats med KBT minskade både volymen och aktiviteten i amygdala, det vill säga de strukturer i hjärnans limbiska system som anses spela stor roll för hur negativa och positiva känslor uppstår. Även aktiviteten i amygdala minskade.

– Det handlar om små förändringar. Men de är ändå tillräckligt stora för att vara statistiskt säkerställda, säger psykologdoktoranden Kristoffer NT Månsson vid Linköpings universitet.

Ju större förbättring som sågs hos patienterna, desto mindre blev storleken på amygdala.

Planerar fler studier

– Trots att vi inte tittat på så många patienter ger det här viktig kunskap, inte minst för alla dem som lider av social ångest. Flera studier har rapporterat att vissa områden i hjärnan skiljer patienter med ångesttillstånd från dem som inte lider av ångest. Nu visar vi att patienterna kan bli förbättrade på nio veckor – och att detta ger strukturella avtryck i deras hjärnor, säger Kristoffer NT Månsson.

Han ser studien som ett första steg i ett större projekt. I slutändan hoppas man bättre förstå psykologiska och biologiska effekter av behandling, för att kunna utveckla effektivare terapier.

Forskargruppen går nu vidare med studier på fler patienter. Bland annat ska man undersöka vid vilken tidpunkt under behandlingen som förändringen av hjärnan sker.