– Vi är jätteglada för att våra medlemmar får den här möjligheten. Förutom att det inte ingår något kollektivavtal stämmer innehållet väl överens med Vårdförbundets AST-modell (akademisk specialisttjänstgöring), säger Vårdförbundet Jönköpings ordförande Eva-Lotta Lager.

Beslutet innebär att sjuksköterskor inom regionen som vill specialistutbilda sig från den första mars kan söka särskilda utbildningstjänster.

Halv- eller helfart

Oavsett om de väljer att läsa på hel- eller halvfart behåller de sin grundlön och anställningen i den verksamhet där de sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Liksom alla andra har de rätt till semester.

Enligt Eva-Lotta Lager finns det inga krav på att sjuksköterskorna måste stanna kvar i regionen efter examen eller att de blir återbetalningsskyldiga om utbildningen inte slutförs.

Men tjänsterna gäller inte för vilka specialistutbildningar som helst. Det är regionens personaldirektör som beslutar vilka som ska prioriteras.

Barnmorskor prioriterade

De utbildningstjänster som med början den 1 mars kommer att utannonseras gäller i första hand sjuksköterskor som vill utbilda sig till barnmorska, anestesi-, operations-, intensivvårds-, psykiatri- eller barnsjuksköterska.

Men om det inte blir tillräckligt många sökande kan det även bli aktuellt med distriktssköterskeutbildningen och specialistutbildningen inom akutsjuvård, enligt regionens HR-strateg Inga-Lena Alm Larsson.

Urvalet görs genom intervjuer och den chef som sköter rekryteringen avgör vem som ska erbjudas en utbildningsanställning.

Om utbildningen inte fullföljs avslutas utbildningsanställningen och sjuksköterskan omplaceras till annan verksamhet.