Nu kommer allt fler uppgifter om att Karolinska institutets rektor Anders Hamsten lät Macchiarini fortsätta, trots att alla fakta om forskningsfusk och de misslyckade operationerna fanns på hans bord sedan länge.

Av en lång intervju med Anders Hamsten i Läkartidningen framgår det att han som rektor på Karolinska institutet har haft betydligt mer information om både de katastrofala resultaten av Macchiarinis operationer i Sverige och hans aktiviteter i Ryssland.

Lägger ansvaret på sjukhuset

På frågan om varför Karolinska institutet inte gick ut med den information man hade och försökte sätta stopp för ytterligare operationer utanför Sverige, säger Hamsten att det borde ha gjorts, men av Karolinska universitetssjukhuset.

"Jag kan inte se annat än att huvudansvaret måste läggas där. Sedan kan jag med facit i hand se att det hade varit bra om vi hade agerat också, men ansvaret för sjukvård och för konsekvensen av sjukvård måste ligga på sjukhuset här, och det måste den externa utredning som sjukhuset initierat komma med ett besked om också", säger Hamsten till Läkartidningen.

"Försöker dölja allvarliga misstag"

I en debattartikel i Dagens Nyheter anklagas både Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset för att nu lägga ut dimråder kring vad som hänt. Bosse Lindquist, som producerat de uppmärksammade dokumentärerna om kirurgen Paolo Macchiarinis misslyckanden med de konstgjorda luftstruparna, skräder inte orden.

"Det här är lika mycket en historia om en kultur där ledare med makt på två av Sveriges mest aktade institutioner försöker dölja allvarliga misstag som begåtts och tysta de som haft modet att larma", skriver Bosse Lindquist.

Det behövs en sant opartisk utredning för att undersöka hur forskningsfusk och experiment på människor inte bara kunde tillåtas utan också mörkläggas, anser Lindquist.

Granskare utsedda

Karolinska institutets styrelse har i dag utsett den jurist som ska leda den externa granskningen av Macchiarini-affären. Granskare blir juristen Sten Heckscher, tidigare bland annat rikspolischef, näringsminister och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

Heckscher har i sin tur utsett två personer som ska medverka i granskningen:

Ingrid Carlberg, författare och journalist och medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet med flera internationella uppdrag och utmärkelser för excellent forskning.