Vårdförbundet vill att en utredning ser över om straffsatserna för angrepp mot vårdpersonal kan skärpas som en signal från samhällets sida.

– Det är helt oacceptabelt att ge sig på ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som räddar liv och bedriver avancerad sjukvård ute i samhället, säger Johan Larson, vice ordförande för Vårdförbundet.

Hot och våld har ökat

Som Vårdfokus tidigare berättat har inrikesminister Anders Ygeman kallat till ett möte i dag om den ökade mängden hot och våld mot ambulanspersonal.

Siffror som Vårdfokus tog fram i november förra året visar att vårdpersonal utsätts för allt mer hot och våld i tjänsten. På fyra år har antalet sjukskrivningar till följd av denna typ av händelser ökat med över 40 procent. Sett till antalet anställda är risken som störst inom psykiatrin. Men även personal inom ambulansen vittnar om att hot och våld har ökat. Skärpta straff ska gälla alla angrepp mot sjukvårdspersonal, anser Vårdförbundet.

– Vi vill förstås se skärpta straffsatser när det gäller hot och våld mot alla våra medlemmar, säger Johan Larson.

Tillsyn och prevention

Vårdförbundet pekar också på vikten av att samverkan mellan polis, ambulanssjukvård och brandkår fungerar bra och på larmcentralernas viktiga uppgift att förmedla information om riskfaktorer i samband med ett uppdrag.

Ytterligare ett förslag är att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att skärpa sin tillsyn av hur arbetsgivarna arbetar med hot och våld i ambulanssjukvården.

Det finns flera projekt för förtroendeskapande åtgärder i skolor och bostadsområden, som tyvärr har avvecklats på grund av resursbrist. Det är allvarligt, anser Vårdförbundet som vill se större satsningar på det preventiva arbetet. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har tagit ett initiativ till en kommande informationskampanj riktad till allmänheten om ambulanssjukvårdens uppdrag och roll, tillsammans med bland annat Vårdförbundet.