När Vårdfokus för ett par år sedan granskade användandet av bemanningsbolag var tongångarna redan då alarmistiska. Landstingen tycktes ha svårare än någonsin att rekrytera personal.

Under perioden 2011 till 2013 ökade kostnaderna för hyrsjuksköterskor i 17 av 21 landsting. Vid månadsskiftet oktober/november 2013 låg de totala utgifterna i Sverige på 217 miljoner kronor.

Rekordhögt användande

Vårdfokus har nu följt upp utvecklingen vid elva regioner, landsting och sjukhus (se faktarutan här intill). Dessa spenderade på egen hand 411,8 miljoner kronor på hyrsjuksköterskor under förra året, vilket motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med 2014.

Om vi räknar bort Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, den enda vårdgivaren som lyckats minska sina kostnader, blir ökningen ännu större: 131,6 miljoner kronor eller 77 procent.

En del vårdgivare har under årens lopp jobbat aktivt med att hålla nere användandet av bemanningsbolag. Men i takt med att rekryteringen blivit svårare har de en efter en fått ge vika. Landstingen kan helt enkelt inte konkurrera med de villkor som bemanningsanställda erbjuds.

Brist på specialister

Vårdfokus tidigare granskning visade att Region Kronoberg var den enda vårdgivaren som hade lyckats minska sina kostnader för hyrpersonal. Men under förra året skedde en kraftig ökning: 141 procent.

– En delförklaring till detta är att vi har haft en utmaning när det gäller att rekrytera bland annat specialistsjuksköterskor till medicinkliniken i Ljungby och till anestesin, säger Stefan Ahlrik, pressekreterare i Region Kronoberg.

Även Region Jönköpings län utmärkte sig i vår förra granskning. De var helt ensamma om att inte ta in några hyrsjuksköterskor alls. Men i vår uppföljning står de i stället för den mest dramatiska utvecklingen, där kostnaderna ökade med 312 procent under förra året.

Bäst och sämst i klassen

I dag är Örebro det enda landstinget i Sverige som inte använder sig av hyrsjuksköterskor. Men det har fått andra konsekvenser, bland annat i form av mycket övertid och stängda vårdplatser.

I reella tal är läget överlägset värst i Region Skåne. Kostnaderna har ökat från 42,9 miljoner under 2014 till 93,8 miljoner kronor i november månad 2015.

Läs mer om Region Skåne i nästa del av Vårdfokus granskning.