Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor – omkring 20 kvinnor insjuknar varje dag. Ändå väljer många bort mammografisk undersökning. Forskning från Mälardalens högskola visar att ålder och avstånd till mottagningen har stor betydelse.

– Att kvinnor erbjuds mammografisk undersökning innebär inte att de erbjuds vård på lika villkor. Därför måste insatserna anpassas så att de motsvarar människors förutsättningar och behov, säger Maria Norfjord Zidar, doktorand i vårdvetenskap vid högskolan.

Forskningen bygger på data från register som omfattar 52 541 kvinnor boendes i tio olika kommuner i Mälardalen. Kartläggningen visar att ju äldre kvinnorna är desto större är deras benägenhet att låta sig undersökas. Kvinnor mellan 45 till 69 år deltar mest.

Avstånd har betydelse

En orsak till att utebli är långt avstånd till mammografimottagningen. De som bor mer än fyra mil från mottagningen går mer sällan. 82 procent av dem som bor nära låter undersöka sig, jämfört med 75 procent av dem som bor längre bort.

I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år mammografisk undersökning. För att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska anse att undersökningen är effektiv krävs en deltagarfrekvens på 80 procent.

– Tidig upptäckt leder till att behandling kan påbörjas tidigare, därför är det angeläget att ta reda på vilka orsakerna är som gör att kvinnor väljer att avstå från undersökningen, säger Maria Norfjord Zidar.

I nästa studie ska forskarna intervjua kvinnor för att bättre förstå vilka möjligheter och hinder som påverkar om de deltar eller inte.