I dagarna skickas den nya rekommendationslistan ut till alla förskrivare i Uppsala län. Den har tagits fram av landstinget läkemedelskommitté och en stor förändring jämfört med tidigare är att förändring av levnadsvanor lyfts fram som den första åtgärden för vissa åkommor.

– Vården genomgår just nu ett stort skifte när det gäller synen på levnadsvanor. Åtgärder inom det området har fått en helt annan tyngd jämfört med tidigare, säger Pär Hallberg, överläkare vid Akademiska sjukhuset, som har arbetat med listan.

Levnadsvanor har visserligen funnits med i listan tidigare, men inte i samma omfattning som i årets lista.

– Man måste se på levnadsvanor på samma sätt som man ser på läkemedel. Våra rekommendationer utgår från evidens och bygger på Socialstyrelsens riktlinjer. Vården ska använda sig av de medel som har bäst effekt. Och för vissa tillstånd är det helt enkelt mer effektivt att ändra levnadsvanor än att använda medicinska preparat, säger Pär Hallberg.

Ett exempel är kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, där läkemedelsbehandling bara ger en marginell förbättring av hälsan jämfört med att sluta röka.

Hjärtsjukdomar är ett annat område, där kondition- och styrketräning numera lyfts fram sida vid sida med medicinering. Av den nya rekommendationslistan framgår både hur ofta och hur intensivt patienterna bör träna.