Det beslutet har Karolinska institutets rektor Anders Hamsten tagit i dag. Beslutet meddelas kortfattat i ett pressmeddelande utan någon närmare förklaring om vad som fått rektor att fatta beslutet just nu.

Prefekten på den institution som Macchiarini tillhör har även fått i uppdrag att ansvara för att hela forskargruppen avvecklas.

I går beslutade även Karolinska universitetssjukhuset att tillsätta en utredning av hur operationerna av luftstrupar har gått till. Först gick sjukhuset ut och sade att de skulle göra en egen granskning under ledning av chefläkaren. Men senare under dagen ändrade man sig och bestämde sig för att utredningen ska göras helt och hållet av utomstående experter.

– Vi vill att utredningen inte ska kunna ifrågasättas och efter närmare reflektion har vi därför kommit fram till att det är det viktigt att den även leds av utomstående och inte bara har utomstående ledamöter som vi först hade tänkt, säger chefläkaren Nina Nelson Follin.