Hittills under säsongen har 89 patienter med influensa behövt intensivvård, vilket är fler än vid samma tidpunkt i förloppet av epidemin de senaste tre säsongerna.

Svininfluensan är känd för att inte bara kunna drabba äldre människor hårt utan även de som är yngre och medelålders. Medianåldern för de som drabbats av svininfluensa, A(H1N1), är 48 år. Under den pågående säsongen har många av dem som krävt intensivvård varit relativt unga och för övrigt friska.

Folkhälsomyndighetens råd till den som blir allvarligt sjuk eller tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom – exempelvis graviditet, svår astma eller kronisk hjärt- lungsjukdom – är att snabbt söka vård eller ringa 1177 Vårdguiden för bedömning.

Att få ett fullgott skydd efter vaccinering tar upp till två veckor. Så nu under högsäsongen finns det en risk att man hinner bli sjuk innan vaccinet hunnit få full effekt. Men för den som tillhör en riskgrupp är det enligt Folkhälsomyndigheten trots allt det bästa sättet att skydda sig.