Satsningen som regeringen beslutade om i veckan innehåller fyra olika delar. Den viktigaste är att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens. Det finns ännu inga uppgifter om när strategin ska vara på plats, och hur arbetet ska läggas upp.

Svenskt demenscentrum får 1,8 miljoner kronor för att öka användningen av ett utbildningsmaterial om att motverka tvång i vården. Materialet består av en handbok riktad till personal, en anhörigskrift, webbutbildningar och mobilappar.

I satsningen ingår även att:

  • Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus får 1,5 miljoner kronor för att förmå fler kommuner att använda BPSD-registret (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).
  • Svenska demensregistret får 1,5 miljoner kronor för att se till att registret även används i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor.

– Kunskap är grundläggande för att förbättra kvaliteten i vården. Genom dagens beslut lägger vi både grunden för att sprida den kunskap som finns, men även för att bygga ny kunskap om demens och demensvård genom kvalitetsregistren, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister, i ett pressmeddelande.