En forskargrupp från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och ett privat läkemedelsföretag har de senaste åren fokuserat på att leta efter nya verksamma substanser i bakterier och svampar som kan utvecklas till framtidens antibiotika.

– Vi har funnit en serie nya molekyler i en bakterie som har spännande aktiviteter. De har bäst egenskaper mot grampositiva bakterier, exempelvis mrsa, säger Anders Broberg, professor i naturproduktskemi vid institutionen för kemi- och bioteknologi vid SLU.

Tar flera år

Försöken och experimenten som lett fram till upptäckten har huvudsakligen skett "in vitro", det vill säga i laboratoriemiljö på plattor och i brunnar. Det är därför en lång process, sannolikt flera år, kvar tills ett eventuellt läkemedel kan utvecklas och börja användas.

De resistenta gula stafylokockerna, mrsa, har länge varit ett stort problem, som bland annat orsakar svårläkta sår. Men i dag bedöms den snabba spridningen av multiresistenta gramnegativa tarmbakterier med ESBL vara mest oroväckande. I flera sydeuropeiska länder har förhållandevis enkla infektioner som urinvägs- och luftvägsinfektioner redan blivit svåra att behandla på grund av ESBL och dess värsta variant ESBL Carba.

Kända biverkningar

Nu har Uppsalaforskarna visst hopp till även ett annat medel som är en blandning av redan kända substanser, varav ett är en antibiotika. Tillsammans visar blandningen effekt på just resistenta gramnegativa bakterier.

– Jag vill inte uttala mig om vilka substanser som ingår, då det pågår en patentansökan. Men fördelen med det här medlet är att substansernas karaktär är kända vad gäller följderna för patienter, som metabolismen i kroppen och biverkningar. Det kan innebära kortare tid för att ta fram ett läkemedel. Men blandningen är ännu inte undersökt.

Experter bedömer att resistenta bakterierna relativt snart kan hota den moderna sjukvården. Det är bråttom att utveckla nya antibiotika och få finns i sikte, även om Uppsalagruppen är långt ifrån ensamma om tidiga skeden av upptäckter.

Potent molekyl

Anders Broberg kan idag inte avgöra hur stor betydelse deras två upptäckter kommer ha för sjukvården.

– Medlen har båda spännande aktiviteter och intressanta egenskaper. Den nya molekylen är potent och har flera snarlika molekyler.

Nu väntar forskarna på patentprocessen, då forskningen är fullt finansierad av ett läkemedelsföretag, för att sedan publicera forskningen i vetenskapliga tidskrifter.

Forskarnas prioriterade mål är att finna medel som kan utvecklas till läkemedel för människor, men en ytterligare möjlighet kan bli att använda dem i veterinärmedicinen.