Med diabetes följer ofta högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Därför rekommenderas personer som har diabetes ofta en mer intensiv blodtryckssänkande behandling än de som inte har diabetes.

Men för patienter som har ett systoliskt blodtryck under 140 mm Hg kan blodtryckssänkande läkemedel i stället öka risken att dö i hjärtkärlsjukdom.

Det visar en studie gjord vid Umeå universitet som publiceras i British Medical Journal i dag.

Skadlig behandling

– Vår forskning visar att intensiv blodtryckssänkande behandling med läkemedel kan vara skadlig för personer med diabetes som har ett systoliskt blodtryck under 140 när behandlingen påbörjas, säger Mattias Brunström, doktorand och huvudförfattare till artikeln, till nyhetsbyrån EurekAlert.

Han påpekar samtidigt att blodtryckssänkande behandling är viktig för personer med diabetes som har ett högre blodtryck.

Nya riktlinjer

Forskarna vid Umeå universitet har gått igenom all tillgänglig litteratur på området. Genom att analysera alla publicerade studier, tillsammans med en mängd opublicerade patientdata, har de kunnat studera effekten av blodtryckssänkande läkemedel på patienter med diabetes.

– Riktlinjerna för när blodtryckssänkande läkemedel ska sättas in diskuteras både i Sverige och andra länder och det finns förslag att sänka gränsen från 140 till 130. Förhoppningsvis kan vår studie, som visar riskerna med en så aggressiv blodtryckssänkande behandling, få ett inflytande när riktlinjerna diskuteras, säger Mattias Brunström.