Efterkontrollen med cellprov gjordes en månad efter att kvinnan hade fött sitt barn. Provet skickades för analys till enheten för klinisk patologi i Lund där en cytodiagnostiker bedömde att det fanns allvarliga cellförändringar och förstadium till cancer i de celler som analyserades – stark skivepiteldysplasi/CIN 3/CIS.

Kontrollerade med kollega

Cytodiagnostikern kontrollerade även svaret med en kollega, som gjorde samma bedömning.

Svaret ledde till att kvinnan en tid senare opererades med så kallad konisering som innebär att livmodertappen avlägsnas.

Men den gynekolog som utförde ingreppet blev misstänksam eftersom ett vävnadsprov på den bortopererade delen visade att cellerna såg normala ut. Gynekologen bad därför om en eftergranskning av det cytologprov som hade tagits innan operationen utfördes.

Det visade sig då att cellprovet blivit felbedömt och att konisering inte hade behövt göras.

Klagade till Ivo

Mamman som utsattes för ingreppet har i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskrivit hur orolig hon blev över beskedet om cellförändringarna och att hon under de två månader som det tog innan ingreppet utfördes plågades av tankarna på hur livet skulle bli om hon drabbades av cancer.

Skulle hon dö? Skulle hon någonsin mer kunna ha sex? Hon led redan av multipel skleros, MS, och hur skulle sjukdomen påverkas av en cancer? Hon och hennes partner hade planerat fler barn och hur skulle det bli med det nu?

Inga cellförändringar

Ett par veckor efter att ingreppet hade utförts fick hon ett brev som förklarade att de vävnadsbitar som hade avlägsnats vid koniseringen inte visade på några cellförändringar. Och på klinisk patologi konstaterades att de cellprov som hade lett till koniseringen hade misstolkats.

I ett svar till Ivo har verksamhetschefen för klinisk patologi förklarat att den nyligen genomgångna graviditeten och förlossningen försvårade tolkningen av det första cytologprovet och att det är gynekologen som avgör om en konisering ska göras med anledning av provsvaret eller om ett förnyat cellprov ska göras innan koniseringen utförs.

Enligt Ivo gjorde cytodiagnostikern ingen fel, speciellt som tolkningen av provsvaret diskuterades med en kollega. Däremot kritiseras verksamheten för bristande rutiner för att bedöma provsvar och att dessa brister påverkade patientsäkerheten.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-4068/2015-15.