En gen som lätt sprids och som ger resistens mot antibiotikatypen kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Genen kallas mcr-1.

– Det är oroväckande att vi nu har påvisat den i Sverige. Det var visserligen väntat, eftersom så många länder har rapporterat fynd. Det innebär ingen risk för folkhälsan här och nu, men är ett oroande tecken inför framtiden, säger Thomas Åkerlund, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Först i Kina

De första rapporterna om resistensgenen kom från Kina i november förra året. Hittills har 19 länder rapporterat fynd av mcr-1 hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

Folkhälsomyndigheten har funnit genen mcr-1 i tarmbakterien E. coli i avföringsprover från två personer som rest i Asien. Ingen av personerna hade då några symtom på sjukdom.

Det ena fallet hittades vid en studie bland resenärer, och det andra inom myndighetens program för att finna enterohemorragisk E-coli, ehec.

Kolistin sista chansen

Genen är resistent mot kolistin som sätts in när andra kraftfulla antibiotika som cefalosporiner och karbapenemer inte biter. Det kan röra sig om exempelvis njurbäckeninflammation eller blodförgiftning.

Kolistin används sällan och bara som ett sista försök, då det inte har samma förmåga att nå ut i vävnader som andra antibiotika, och ger svårare biverkningar.

Den nya resistenta genen mcr-1 sprider sig lätt mellan bakterier eftersom den ligger i plasmider, små rörliga element av DNA, som bakterier enkelt byter med varandra. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa den i sin övervakning och kommer att ta ställning till om ytterligare åtgärder krävs. Det finns i nuläget inga tecken på en sådan spridning att det krävs.