Vägledningen innehåller bland annat information om epidemiologi och smittvägar, samt när och hur diagnostik ska utföras för individer som vistats i områden där zikavirus sprids. De värst drabbade länderna finns i dag i Syd- och Centralamerika, Karibien samt i Mexiko.

Utbrottet av zikaviruset och den misstänkta kopplingen till fosterskadan mikrocefali och andra neurologiska komplikationer har av Världshälsoorganisationen, WHO, klassats som ett internationellt hot mot folkhälsan.

I vägledningen läggs därför särskilt fokus på vilka råd hälso- och sjukvården kan ge gravida kvinnor och kvinnor eller par som försöker att bli gravida och planerar att resa till eller befinner sig i de virusdrabbade områdena.