– Vår inställning är att patienten är en del av vårdteamet. Inte ens om ett provsvar visar på cancer ska det döljas för patienten i nätjournalen. Vad svaret eventuellt kan visa ska ju läkaren ha diskuterat med patienten redan i samband med att provet togs, säger Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist.

Läkarförbundet är dock av en annan mening. Det menar att journalanteckningar inte ska lämnas ut förrän de är signerade och att svåra besked inte ska skrivas in i nätjournalen förrän efter två veckor, så att läkarna får tid på sig att själva kunna framföra svåra besked direkt till patienten.

Uppsala lägger ut allt

Uppsala, som var först i landet med nätjournaler, har redan från starten 2012 valt att lägga ut all information i journalen direkt, vilket läkarna in i det längsta protesterat mot.

– Men det har visat sig att det inte har varit några problem ens när patienterna fått mycket svåra besked. Vi tror alltså på total öppenhet. När man går in i systemet väljer man själv om man vill se all information eller bara det som är signerat. I Uppsala har det visat sig att nästan alla väljer att läsa all information, säger David Liljequist.

Hur det blir med öppenheten är ännu inte avgjort, men den 15 mars hålls en konferens i Stockholm om regelverket för journaler via nätet. Målet är att representanter från bland andra Läkarförbundet och Vårdförbundet ska kunna enas om ett gemensamt regelverk.

Ett annat problem som måste rätas ut är om ombud till en patient ska kunna logga in i journalen, exempelvis en anhörig till en person med demens, vilket David Liljequist tycker är en självklarhet. Datainspektionen, DI, har hittills sagt nej med hänvisning till att det saknas lagstöd för det. DI fick stöd för sin ståndpunkt efter en prövning i förvaltningsrätten. Men beslutet är överklagat till kammarrätten som ännu inte gett besked.

Enats om gemensamt system

I Sverige har fram till i dag två olika nätjournaler använts, Ineras nättjänst Journalen och e-journalen Vårdhändelser som utvecklats i Stockholms läns landsting. Men strax före jul meddelade Stockholms läns landsting att även de kommer att använda sig av Journalen, som redan i dag finns i nio landsting.

Därmed står det klart att samtliga landsting kommer att använda sig av ett och samma e-journalsystem, nämligen Journalen.

Enligt Ineras handlingsplan ska samtliga landsting ha infört nätjournaler före utgången av 2017, men enligt vice vd:n Sofia Zetterström kommer det troligen att ske tidigare än så.

– Alla andra landsting och regioner kommer att ansluta sig det närmaste året. Jämtland-Härjedalen är sist, i början av 2017, säger hon till Läkartidningen.