Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor visar att allt fler lider av huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det gäller framför allt ungdomar som är stressade över skolarbetet.

  • Bland stressade flickor har 68 procent psykosomatiska besvär.
  • Motsvarande siffra bland stressade pojkar är 48 procent.
  • Bland ungdomar som inte stressas av skolarbetet har 36 procent av flickorna och 21 procent av pojkarna psykosomatiska besvär.

Undersökningen Skolbarns hälsovanor är internationell och samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO. Den genomförs vart fjärde år och Sverige samt ytterligare ett fyrtiotal andra länder deltar.

Stressen har ökat

Skolbarnens hälsovanor började undersökas 1997 och under den tiden har skolstressen ökat. Det har också huvudvärk, magont, nedstämdhet och sömnsvårigheter.

– Sedan slutet av 1990-talet har ökningen av andelen tonåringar som uppger att de är stressade över skolarbetet till stor del sammanfallit med ökningen av psykosomatiska besvär. Det innebär att den ökade skolstressen kan ha bidragit till den ökade psykiska ohälsan bland tonåringar, säger Petra Löfstedt, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arrangerar en seminarieserie, för särskilt inbjudna, som handlar om skolan och ungas psykiska hälsa. Under eftermiddagen i dag hålls det femte seminariet där ökningen av ohälsan och tänkbara orsaker diskuteras. Seminarierna kan ses i efterhand på myndighetens hemsida.