Det avdödade influensavaccin som normalt sett användes på barn- och ungdomsmottagningen i Landskrona var för tillfället restnoterat hos Apoteket och var nästan slut på mottagningen. Man kom då överens om att ge ett icke avdödat vaccin till patienterna, vilket en av läkarna ska ha samtyckt till efter en fråga från en av sjuksköterskorna.

Hade nedsatt immunförsvar

Den första som fick det icke avdödade vaccinet var en pojke som flera gånger tidigare vaccinerats på mottagningen, eftersom han på grund av nedsatt immunförsvar tillhör en av riskgrupperna för influensa. Vaccinet gavs trots att det i såväl journalen som i en speciell vaccinationslista tydligt angavs att icke avdödat vaccin var kontraindicerat för just den här pojken.

Enligt mamman, som klagat hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, insjuknade hennes son i influensa. När hon kontaktade mottagningen fick hon till svar att man inte hade som rutin att kontrollera journalen före vaccination.

Trots att barnsjuksköterskan som gav vaccinet gjorde fel väljer Ivo att inte kritisera henne. I stället kritiseras vårdgivaren för stora brister i rutinerna.

Får inte ordinera

Men efter det inträffade har verksamhetschefen för verksamhetsområdet barn och ungdom i Region Skåne beslutat att ordinationerna av vaccin alltid ska göras av läkare, även i de fall där sjuksköterskan har utbildning för och rätt till att ordinera, vilket den aktuella sjuksköterskan hade.

Enligt Ivo:s bedömning kan åtgärden minska risken för en upprepning av liknande händelser.

Ordföranden för Riksföreningen för barnsjuksköterskor, Helena Wigert, tycker dock att beslutet att frånta specialistutbildade sjuksköterskor deras ordinationsrätt låter märkligt.

– Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har rätt att hantera vaccinationer. Det ingår i deras utbildning. Bara för att en sjuksköterska gjort fel kan man inte förbjuda alla andra.

Även ordföranden för skolsköterskornas riksförening, Agnetha Fredin, tycker att beslutet är tveksamt.

– Det kommer alltid att finnas läkare och sjuksköterskor som gör fel på individnivå. Frågan är hur man hade gjort om det hade varit en läkare som hade gjort fel, hade man då tagit bort ordinationsrätten för alla läkare?

Diarienummer hos Ivo: 8.2-24284/2015-13.