Antalet fall av tuberkulos ökade med 22 procent under 2015, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Det är inte oväntat eftersom invandringen ökade kraftigt och 90 procent av de som har tuberkulos i Sverige är smittade i annat land.

Långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och risken att sprida smittan vidare försvinner snabbt med rätt behandling. Därför är det viktigt att asylsökande undersöks och får diagnos och behandling tidigt, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Av de som är smittade i annat land kommer drygt hälften från Afrika och många är tonåringar som migrerat till Sverige.

Endast 11 procent är smittade i Sverige, en svag ökning från året innan då det var 10 procent. Det finns därför inget som talar för att det finns en ökad smittspridning i Sverige trots det ökade antalet rapporterade fall, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Under 2015 har det anmälts totalt 835 nya fall av tuberkulos.

  • 83 procent bekräftades med positiv odling.
  • 23 procent bekräftades med enbart PCR.
  • 95 procent av alla odlingsverifierade fall har typats, vilket görs för att man ska kunna upptäcka kluster som kan bero på pågående inhemsk smittspridning.
  • 22 fall av multiresistent tuberkulos anmäldes under 2015, jämfört med 15 fall året innan.