Strax före sommaren 2013 lades landets enda program för cytodiagnostiker ner vid Karolinska institutet. Anledningen var att den inte höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. I stället för att vänta in kritik från Högskoleverket valde ledningen att lägga ner utbildningen. Men tanken redan då var att den så snart som möjligt skulle komma igång igen.

En statlig patientutredning hade året dessförinnan föreslagit att utbildningen skulle göras om till en tvåårig masterutbildning. Men så blir det inte. Den nya utbildningen som startar till höstterminen i år är liksom den tidigare ettårig, det vill säga på 60 poäng.

Anledningen till att den nya utbildningen kommer igång först nu är enligt Göran Andersson, professor vid avdelningen för patologi, att det tagit tid att övertyga utbildningsledningen och att det inte varit helt enkelt att få loss pengar till utbildningen.

– I efterhand kan vi se att det kanske hade varit bättre att modifiera den förra utbildningen i stället för att lägga ner den, säger Göran Andersson.

Den tidigare utbildningen hade plats för 15 studenter, den nya kommer att ha 20 platser.

– Behovet av cytodiagnostiker är stort, så vi räknar inte med att det ska bli några problem att fylla platserna. Till den förra utbildningen sökte två till varje plats och nu lär det finnas ett uppdämt behov ute bland arbetsgivarna, säger Göran Andersson.

Den nya utbildningen kommer att ha mer fokus på nya metoder, bland annat molekylära metoder som hpv-analyser.