Kyckling var den troliga orsaken till den ovanligt stora ökningen av campylobacterinfektioner under november och december. Det visar de analyser som har gjorts av Folkhälsomyndigheten.

Kyckling misstänktes redan på ett tidigt stadium eftersom man samtidigt såg en ökning av campylobacter bland kycklingflockar.

Bakterier från kyckling och insjuknade personer har nu jämförts med helgenomsekvensering, där hela arvsmassan analyserats. Resultaten visar på en tydlig koppling.

Under januari har antalet insjuknade minskat samtidigt som andelen smittade kycklingflockar också minskat kraftigt.

Folkhälsomyndigheten pekar på att det gemensamma övervakningsprogrammet mellan myndigheter och uppfödarbranschen gör att smitta upptäcks på ett tidigt stadium och åtgärder kan vidtas snabbt. Det gör att Sverige ändå har ett bättre smittläge jämfört med många andra länder.