Det visar en uppföljning av barnvaccinationsprogrammet som Folkhälsomyndigheten gjort.

Vaccination mot pneumokocker vid tre, fem och tolv månaders ålder har ingått i programmet sedan 2009, men infördes i Stockholm två år tidigare.

I en studie har man jämfört hur många barn som insjuknat i invasiv pneumokockinfektion, IPD, som kan ge allvarliga sjukdomar, före och efter införandet av vaccinet.

Det visade sig att förekomsten av IPD minskade med 64 procent bland barn under två år. Antalet fall av hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och bihåleinflammation minskade, men inte lunginflammation.

Ett indirekt skydd mot IPD märktes också hos äldre barn och vuxna.

Totalt finns nästan 100 olika varianter av pneumokocker och det vaccin som ges i dag skyddar mot 13 av dem som ger de allvarligaste sjukdomarna.