Tjänstemannaorganisationen TCO fortsätter att öka. Över 30 000 nya personer anslöt sig förra året. TCO:s ordförande Eva Nordmark är stolt. Hon ser ökningen som ett tecken på att TCO-förbunden är relevanta för dagens välutbildade arbetstagare.

Vårdförbundet ökade med 1 276 medlemmar under 2015 och majoriteten av dem är studerandemedlemmar.

– Vi kan konstatera att när studenterna blir yrkesverksamma gör vi ett medlemstapp. Det är svårt att säga varför, förutom att medlemsavgiften blir högre, men det kan ha med en ökade rörligheten inom vårdsektorn att göra, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Gör en stor chefssatsning

De yrkesverksamma har minskat med drygt 300 personer, och bland dem som har blivit färre finns cheferna. Ann Johansson tror att förbundet kanske inte har varit tillräckligt bra på att föra ut varför det är viktigt att vara med i facket.

– Vi gör nu en stor satsning på chefer och är också mer offensiva när det gäller att visa värdet av att vara medlem. Jag ser det som extra angeläget att vara med nu när signalerna i samhället är att man vill försämra våra villkor genom att separera vissa grupper på arbetsmarknaden med lägre ingångslöner.

Den största ökningen bland TCO:s förbund stod Unionen för. Förbundet ökade med mer än 21 000 nya medlemmar under 2015. Procentuellt sett växte Vision mest med 3,6 procent.

Vid årsskiftet hade de 14 TCO-förbunden totalt 1 348 651 medlemmar.