I klinikens förberedelserum kan cancersjuka barn bland annat sätta nålar på dockor och leka med en prototyp av en protonstrålningsapparat inför sin behandling. Men bortsett från träningsleksakerna är det ganska kalt och tomt i rummet.

Det vill Sophia Trojahn ändra på, bland annat genom att ersätta pinnstolarna med fåtöljer och en soffa, sätta färg på väggarna och förse rummet med mattor, gardiner och möjligheter att dämpa belysningen.

Sophia Trojahn ingår tillsammans med fem andra universitetsstuderande i ett utvecklingsprojekt på barncancerkliniken vid Akademiska. Deras uppgift är att tillsammans med personalen förbättra miljön för såväl patienter som anhöriga och personal.

Examensarbete

Studenterna, som kommer från olika typer av tekniska utbildningar, har som examensarbete att fram till sommaren försöka anpassa entrén och patientrummen till barnens och tonåringarnas behov, göra det mysigare i förberedelserummet, göra läkarrummet mer trivsamt och digitalisera logistiken för lagerhållningen av läkemedel och medicinskt material.

Initiativet kommer från centrum för teknik medicin och hälsa, CTMH, i samarbete med Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Stockholms läns landsting. Sedan sex år har de drivit olika projekt som syftar till att utveckla sjukvården i samverkan med klinikerna och genom att engagera multidisciplinära team som kliniska experter och innovatörer.

Personerna i teamen tituleras clinical innovation fellows och fungerar som handledare åt studenterna i deras examensarbeten. I det team som nu är engagerat på barncancerkliniken i Uppsala ingår fyra personer med examen inom medicin, design och management. I höstas var de på kliniken för att tillsammans med personalen försöka ta reda på vad som kan bli bättre.

Vill bjuda in barnen

Innan Sophia Trojahn bestämt sig för hur hon vill förändra förberedelserummet tänker hon bjuda in barn och föräldrar.

– Att barnen får komma med egna idéer tror jag vore ett bra steg, säger hon.

Barncancerfonden är med och finansierar projektet.