Myndigheten föreslår fyra särskilda vaccinationsprogram. Vaccinationerna är kostnadsfria för personerna som omfattas.

  • Influensa: personer i medicinskt definierade riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestern och personer som är 65 år eller äldre, det vill säga de som i dag rekommenderas årlig influensavaccination.
  • Pneumokocker: personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, samt personer med kroniska sjukdomar som leder till ökad risk för allvarlig sjukdom.
  • Tuberkulos: barn under 18 år med familjeursprung i ett land med ökad eller hög förekomst av tuberkulos.
  • Hepatit B: personer i grupper som löper ökad risk för smitta. Dels män som har sex med män, dels personer som injicerar droger.

Förslaget går nu ut på remiss innan det lämnas till regeringen i maj. Remissen går ut till aktörer inom hälso- och sjukvården, men även allmänheten och organisationer kan lämna synpunkter, dock senast den 21 mars.