Enligt flera studier är det inte säkert att antidepressiva mediciner hjälper äldre lika bra som yngre, uppger SVT.

Depression är vanligt bland äldre. Siffror från Socialstyrelsen visar att var tredje kvinna över 85 år får antidepressiv medicin. Men enligt geriatrikprofessor Yngve Gustafson, som under lång tid forskat på äldre och läkemedel, har depressioner bland äldre ofta andra orsaker, som näringsbrist och ensamhet.

Ju äldre man blir desto sämre effekt har medicinen. Men å andra sidan blir biverkningarna fler bland annat på grund av att de äldre ofta har många olika mediciner, säger han till SVT.

I Socialstyrelsens rekommendationer från 2010 sägs att SSRI-läkemedel är en bra åtgärd vid depression, även för äldre. Men nu pågår arbetet med nya riktlinjer.

– Det har kommit ny kunskap på det här området som kan förändra rekommendationen, säger enhetschef Arvid Widenlou-Nordmark till SVT.