Den danska forskningen ligger i linje med vad tidigare studier kring unga och antidepressiva kommit fram till, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri vid Karolinska institutet till Vetenskapsradion.

– Antidepressiva läkemedel är mycket bra, men de kan också ha biverkningar i form av aggressivitet, impulsivitet och till och med självmordsförsök. Det är oerhört viktigt att barn och unga människor är under uppsikt av specialister när de behandlas, och att behandlingen kompletteras med psykologiska metoder.

De danska forskarna har gått igenom 70 europeiska studier som visar att de unga hade fördubblad risk för självmordstankar och aggressivitet jämfört med hur vuxna reagerade på samma läkemedel.

– Det beror på hjärnans utveckling. Vi vet inte säkert, men den unga hjärnan reagerar på ett annat sätt än den vuxna hjärnan, säger Danuta Wasserman till Vetenskapsradion.