En ökad amning skulle kunna rädda livet på över 800 000 barn och förhindra 20 000 dödsfall i bröstcancer, enligt de beräkningar som gjorts av expertgruppen.

Forskargruppen har analyserat 28 systematiska översikter och meta-analyser som de presenterar i en omfattande artikel i The Lancet. Deras slutsats är att amning har viktiga hälsofördelar för både mammor och barn.

  • I höginkomstländer reducerar amning risken för plötslig spädbarnsdöd med mer än tredjedel.
  • I låg- och medelinkomstländer gör amning att antalet fall av diarré kan halveras och en tredjedel av luftvägsinfektionerna undvikas.

Enligt forskarna ökar också amning barnens intelligens, en fråga som tidigare varit mycket omtvistad och att det kan minska risken för fetma och diabetes senare i livet.

För mammor minskar amning risken för bröstcancer och äggstockscancer.

  • I rika länder får endast ett av fem barn bröstmjölk upp till tolv månaders ålder.
  • I låg- och medelinkomstländer får bara drygt vart tredje barn enbart bröstmjölk upp till sex månaders ålder.

Forskarnas slutsats är att ökad amning i alla länder skulle innebära stora hälsofördelar för både mammor och barn.