Sjuksköterskan, som arbetar på en vårdcentral, dömdes för drygt ett år sedan till dagsböter och skadestånd för dataintrång vid fem tillfällen.

Sjuksköterskan hade loggat in i sambons tidigare hustrus journal utan att ha någon patientrelation till henne.

Ansvarsnämnden bedömer att brottet är allvarligt, även om det rör sig om ett begränsat antal tillfällen. "Skyddet för patientjournaler har stor betydelse för patienternas förtroende för vården", skriver nämnden i sitt beslut.

Sådana brott i yrkesutövningen medför normalt prövotid om inte legitimationen återkallas, enligt HSAN.