Forskaren och läkaren Johannes Luoto har studerat insjuknandet i kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Med hjälp av en ny diagnostisk metod har han kommit fram till att kvinnor kan ha en betydligt högre risk att utveckla sjukdomen.

– Det har tidigare varit osäkert om det finns en könsskillnad för risken att få KOL vilket delvis beror på att det funnits få studier som studerar vilka som har risk för sjukdomen, säger Johannes Luoto i ett pressmeddelande.

Fler faktorer

Han har under sex års tid studerat insjuknandet i sjukdomen hos 2 300 personer i åldrarna 65- 100 år. Studien har publicerats European Respiratory Journal.

I dag diagnostiseras KOL i Sverige med hjälp av spirometri. Patientens lungvolymer och luftflöden mäts vid in- och utandning och ger ett mått på patientens lungfunktion.

Med den nya metoden som kallas Lower Limit of Normal, LNN, tar man hänsyn till faktorer som ålder, etnicitet, kön och längd. Genom en statistisk beräkning av vad som kan anses förväntat utifrån dessa kriterier jämförs patientens resultat.

– Vi ser en tydligt ökad risk för kvinnor att drabbas av KOL jämfört med män. Och det även när vi tar hänsyn till faktorer som rökning och hög ålder, säger Johannes Luoto.

Det har tidigare funnits belägg för att kvinnor har känsligare luftrör än män, men de äldre diagnosmetoderna har inte visat någon säker skillnad i risken att få KOL.