Det visar en kunskapssammanställning gjord av forskare i Örebro som presenteras i dag. Forskarna har gått igenom studier som undersökt sambandet mellan faktorer i arbetsmiljön och risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Risken minskar i proportion till hur mycket hjärnan används under livet. Personer med lång utbildning, arbete som medför högre kognitiva krav eller arbetsledande uppgifter löper en halverad risk att drabbas av Alzheimer.

Kemkalier och elektromagnetiska fält

Personer som yrkesmässigt exponeras för kemikalier har däremot en ökad risk. Men det finns få studier och nyare undersökningar saknas.

Att vara utsatt för elektromagnetiska fält innebär också en ökad risk. Elektromagnetiska fält omger elektriska apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation.

Alkohol och kost

Bland faktorer utanför yrkeslivet som kan öka eller minska risken för Alzheimer kom forskana bland annat fram till att:

  • Rökare har förhöjd risk
  • De som dricker lite eller måttligt med alkohol har lägre risk än de som dricker mycket eller inte alls.
  • Bland personer som har måttligt till högt intag av frukt och grönsaker är Alzheimers sjukdom i högre åldrar hälften så vanligt jämfört med de som hade lågt intag. Några entydiga samband med konsumtionen av fett eller fisk finns inte.
  • Övervikt ökar risken.
  • Fysisk aktivitet minskar risken.