Endast en fjärdedel av de tolvåriga flickorna i Danmark vaccinerades mot hpv under 2015. Året innan vaccinerades hälften av flickorna. Det visar statistik från Statens seruminstitut.

En trolig förklaring är den debatt kring hpv-vaccinets säkerhet som fördes under året. Många påståenden och anmälningar om att kvinnor insjuknat i de ovanliga syndromen POTS och CRPS gjorde att föräldrar tvekade inför att låta sina flickor bli vaccinerade.

I november 2015 visade en säkerhetsgenomgång av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att det inte finns något samband mellan hpv-vaccinet och de två ovanliga sjukdomarna. Även Världshälsoorganisationen WHO har granskat säkerheten kring vaccinet och kommit till slutsatsen att det är säkert att använda.

– Vi kan hoppas att dessa rapporter kan bidra till att det kommer ett förnyat intresse för vaccinationsprogrammet, säger Palle Valentiner-Branth vid Statens seruminstitut i Danmark.