Patienten vårdades nio dagar på sjukhus på grund av feber och svullen buk. Eftersom patienten är förlamad i nedre delen av kroppen kunde han inte själv röra fötterna eller känna tryck mot dem.

Under sjukhusvistelsen uppstod trycksår på båda hälarna och patienten gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I sitt beslut kritiserar Ivo sjukhuset för att det inte gjordes någon riskbedömning och för att inget gjordes för att förebygga trycksår.

I sitt svar säger verksamhetschefen att de nu vidtagit flera åtgärder för att hindra att något liknande ska kunna hända igen:

  • Screening av patienter när det gäller riskbedömningar för trycksår och nutrition.
  • Genomgång av åtgärder som kan sättas in för att förebygga trycksår och vikten av allas ansvar att se till att patienter inte får trycksår.
  • Dokumentation i journalsystemet Melior.
  • Åtgärderna har tagits upp och diskuterats med berörd personal.

Ivo ser positivt på arbetsgivarens åtgärder och avslutar ärendet.

Diarienr hos Ivo:8.2-31762/2014-9