En gemensam upphandling av sex ambulansflyg pågår och beräknas vara klar under våren. Flygplanen ska ha sina baser i Luleå, Umeå, Stockholm/Uppsala och Göteborg.

Flygplanen ska både kunna transportera patienter och användas för organtransport.

Det nybildade förbundet Svenskt Ambulansflyg ska äga och finansiera flygplanen samt ansvara för den medicintekniska utrustningen, bemanning med sjukvårdspersonal och en egen flygkoordineringscentral. Drift, inklusive piloter och tekniskt underhåll ska upphandlas av privat operatör.

Planen är att verksamheten ska starta om drygt två år.

– Det här ger samordningsvinster och hög kvalitet över lång tid. För patienterna innebär det ökade möjligheter att få vård på lika villkor oavsett var i landet man bor, säger Börje Wennberg, nyvald styrelseordförande för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.