I dag öppnar Akademiska sjukhuset en veteranmottagning för soldater som deltagit i krig och konflikter och drabbats av posttraumatisk stress och depression.

– Både under och efter tjänstgöring kan soldater drabbas av olika hälsoproblem som högt blodtryck, sömnbesvär, problem med koncentrationen, oro och nedstämdhet. Sedan ett och ett halvt år har vi erbjudit krigsveteraner vård inom ramen för en klinisk studie och konstaterat att behovet är stort. Vi har idag ett fyrtiotal personer som går i behandling hos oss, säger Eva Lindström, psykiatriker och ansvarig för den nya enheten, i ett pressmeddelande.

Målgruppen är veteraner med egen erfarenhet av krigshandlingar. För att betraktas som veteran ska man ha varit i utlandstjänst och utsänd av svensk myndighet.

Förutom psykiatriker och specialistsjuksköterska i psykiatri finns psykolog och kurator vid behov.

Den nya mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning.