Det innebär till exempel att en sjuksköterska anställd vid Karolinska universitetssjukhuset inte längre ska kunna få upp sin lön genom att byta avdelning eller börja jobba på ett annat sjukhus i landstinget.

För knappt ett år sedan pekade Stockholms läns landsting ut de ökade kostnaderna för sjuksköterskebemanningen som huvudorsak till de ekonomiska problem som akutsjukhusen i Stockholm har. En rad åtgärder föreslogs i syfte att strama upp lönebildningen för sjuksköterskor.

Enligt Vårdförbundet ska Stockholms läns landsting därefter ha tagit ett beslut som i praktiken innebär att Vårdförbundets medlemsgrupper inte längre ska kunna förhandla upp sina löner i samband med att de byter jobb inom landstingets många verksamheter.

Strider mot löneavtalet

Arbetsgivaren ska också ha fastställt ingångslönerna för sjuksköterskor som söker sitt första jobb, vilket strider mot det gemensamma löneavtalet där det sägs att lönesättningen ska vara individuell.

Vårdförbundet i Stockholm kräver nu att personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) i Stockholms läns landsting river upp beslutet.

– Beslutet kommer att skapa mera problem för landstinget. Och det har vi inte råd med eftersom vi har för få sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper, och för få specialistsjuksköterskor. Vi tycker inte att det här är en bra personalpolitik, säger Eva Nowak.

Vårdfokus har sökt Peter Carpelan, men ännu inte lyckats få en kommentar.

Likadant i Skåne och Västra Götaland

Att stora landsting betraktar sig själva som koncerner där landstinget eller regionen ses som en enda stor enhet är inte nytt.

– Att man inte ska kunna få upp sin lön bara för att man byter arbetsplats inom regionen har varit en uttalad policy i Region Skåne under många år, säger Mats Runsten som är ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne.

Även i Region Västra Götaland finns en sådan policy, enligt Anne Karin Grande Höglund, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

– När du byter från en tjänst till en annan med motsvarande arbetsuppgifter så ska du inte kunna förhandla fram en högre lön. Så har det hetat ända sedan regionen bildades år 2002, säger hon.