Flera landsting och sjukhus har beslutat om hyrstopp för att minska utgifterna. Något som inte alltid fungerar i praktiken.

Vårdfokus berättade tidigare i dag om att Karolinska universitetssjukhuset fortfarande är mycket beroende av hyrsjuksköterskor. På 8 av 14 operationssalar i Solna arbetar operationssjuksköterskor från bemanningsföretag.

Bättre har det gått i Västra Götaland, enligt en kartläggning gjord av Göteborgs-Posten. Sedan den 1 oktober har samtliga sjukhus åtminstone halverat inhyrningen av personal.

Som Vårdfokus berättat tidigare har kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökat stadigt i Västra götalandsregionen. Under 2014 landade notan på över 71 miljoner kronor. Jämfört med året innan var det mer än en fördubbling. Och under första halvåret 2015 var man redan uppe i över 50 miljoner. Då drog regionledningen i bromsen och beslutade om ett hyrstopp.

Lösningen ska utvärderas

Den kraftigaste neddragningen har gjorts på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Fram till sommaren anlitades hyrsjuksköterskor motsvarande 38 heltidstjänster. Nu är man nere på två. Lösningen, som är tillfällig och ska utvärderas i början av året, är att upphöra med slentrianmässig användning av bemanningsföretag och i stället använda sjukhusets egen bemanningsservice.

Sjukhusets HR-chef, Per-Olof Blomqvist, säger till GP att budgeten styr, men att stoppet för hyrsjuksköterskor kan leda till problem. Stängda vårdplatser eller en svårare arbetssituation för den ordinarie personalen kan bli konsekvenser. Att det stämmer vet Susanne Blom Persson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på SU.

– Vi ser redan nu stängda vårdplatser på åtminstone fyra av de fem sjukhus som ingår i Sahlgrenska universitetssjukhuset. Men hur det ser ut i sin helhet vet vi inte riktigt ännu – vi ska ta ett samlat grepp när helgerna är över, säger hon till Vårdfokus.

Personal har kommit tillbaka

Neddragningen av hyrpersonal har lett till att flera sjuksköterskor som tidigare slutat för att börja på bemanningsföretag har kommit tillbaka till sjukhuset. Flera har också sökt sig till sjukhusets egen bemanningsservice.

– Många slutade för att tjäna kanske 4-5 000 mer i månaden på ett bemanningsföretag, men eftersom efterfrågan på hyrpersonal upphört har en del av dem kommit tillbaka, säger Susanne Blom Persson.

Den nyrekryteringen täcker dock inte bristen på sjuksköterskor. Vårdförbundets tre huvudskyddsombud på SU har gjort anmälningar till Arbetsmiljöverket om den dåliga arbetsmiljön både på medicinkliniken och på barnkliniken.

– Våra medlemmar är tungt belastade. Vi vet att det är väldigt tufft där ute och att det är därför som vårdplatser stängs.