Antalet nyfödda som fötts med mikrocefali är nu över 4 000 sedan oktober förra året, enligt hälsomyndigheten i Brasilien.

Brasilianska hälsomyndigheter larmade i höstas om en kraftig ökning av barn som fötts med den svåra missbildningen mikrocefali. Det innebär att barnet har ett mycket litet huvud med risk för hjärnskador som följd och misstänks orsakas av att modern smittats av det myggburna zikavirsuet. 

Även turister smittade

Oron bland gravida har spritt sig även utanför Brasiliens gränser i takt med att allt fler länder rapporterar om fall med zikaviruset. Bland annat skrev brittisk media i helgen om att tre brittiska turister smittats av zikavirus efter resa i Brasilien.

Den amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, uppdaterade i fredags sina rekommendationer för gravida som planerar att resa till länder där zikaviruset florerar. Bland annat utökades antalet länder där viruset upptäckts till 22 stycken, enligt myndigheten.

Gravida, och de som planerar att bli det inom kort, uppmanas att noggrant överväga vikten av sin resa och, om möjligt, skjuta upp den. De som väljer att resa får noggranna råd om att skydda sig mot myggbett.

Mödravården viktig

Här i Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten, vilket Vårdfokus tidigare skrivit om, gravida som planerar resa till de aktuella länderna att ta upp frågan med sin mödravårdscentral eller vaccinationscentral.

– Vi anser att detta är en risk bland andra som man får överväga inför resa till tropiska länder. Med stöd av information från mödravården och den information man kan få från resmålet får man själv ta ställning till hur man vill göra, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Skillnad på att avråda och överväga

Han påpekar att CDC inte kategoriskt avråder gravida från resa till zikadrabbade områden, utan det handlar om att överväga att skjuta upp resan efter att ha tagit del av adekvat information. Inte heller WHO förslår några reserestriktioner, enligt Anders Wallensten. Internationella hälsomyndigheter efterlyser fortsatt data om orsakssambandet mellan zikavirus och fosterskador.

För barnmorskor och sjuksköterskor som får frågor från gravida inför eller efter resa i de aktuella länderna hänvisar Anders Wallensten till Folkhälsomyndighetens hemsida och till webbsidan Infpreg. Där uppdateras informationen kontinuerligt, bland annat med vilka länder viruset förekommer i.