Samma försäljningsstopp infördes på SUS i Lund 2013 och sjukhusen är rökfria sedan länge.

– Alla som kommer till SUS har rätt till en rökfri omgivning. Det gäller såväl patienter och anhöriga som våra medarbetare. Att det nu inte är möjligt att köpa tobaksprodukter är ett steg i rätt riktning, säger Carin Molin som arbetar med hälsofrämjande insatser på Skånes universitetssjukvård.

För inbitna rökare finns det rökkurer på sjukhusområdena, men ambitionen är att även de ska försvinna under 2016.

– Vi vill hjälpa alla våra patienter att bli rökfria, både ur hälsosynpunkt men även utifrån operationsperspektivet. Ju bättre din kropp mår före operation desto större chans är det att resultatet blir bra. Vi erbjuder även vår egen personal hjälp och stöd att bli tobaksfria, säger Carin Molin.

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tog bort sina rökkurer 2014 och förbjöd rökning helt och hållet inom sjukhusområdena.

Även Ystad tog bort sina rökkurer, men återinförde dem igen efter ett par år.