Avdelningen vid sjukhuset i Malmö stängdes i början av juli då den E-coli-liknande bakterien upptäcktes vid en rutinkontroll. Tio barn bar då på smittan men inget av dem hade blivit sjukt.

Tre av barnen har stannat kvar på avdelningen under intagningsstoppet då alla rum smittstädades.

Några fler fall har inte upptäckts och alla miljöodlingar har varit negativa, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.