När personal fattats och bilarna stått still har den personal som funnits på plats fått arbeta desto mer.

– Många jobbar övertid, det händer att folk kör i 24-timmarspass, och då är de så klart trötta mitt i natten, säger en anställd som tidningen Sydsvenskan intervjuat.

Trots bemanningsproblemen hävdar ledningen för Falck Ambulanser AB att inga patienter fått vänta på ambulans.

Långvariga problem

Problemet är inte nytt utan har pågått en längre tid. Enligt Rickard Uppenberg, Vårdförbundets huvudskyddsombud vid Falck Ambulans i Skåne, upphörde i praktiken de lokala överenskommelserna om arbetstider efter att bemanningsansvaret inom företaget flyttades från Skåne till Stockholm. Under förra hösten sade många medarbetare upp sig för att de inte stod ut med arbetsmiljön.

I slutet av februari i år hade läget blivit så allvarligt att Vårdförbundet anmälde den undermåliga arbetsmiljön till Arbetsmiljöverket.

Nu har även regionen tröttnat och krävt att företaget betalar för de timmar som bilarna stått stilla. Antingen i reda pengar, vilket kan handla om miljontals kronor, eller i form av tjänster.

För sex år sedan tog privata entreprenörer över hela driften av ambulanserna i Region Skåne. Sedan dess har verksamheten kantats av problem. Som mest akut blev det när en av de större entreprenörerna, Sirius Humanum Ambulans AB, i mars 2012 plötsligt gick i konkurs.

Numera sköter regionen själv driften i nordvästra Skåne och Helsingborg. Resten drivs av de privata entreprenörerna Falck och Samariten. Under 2014 beslutade regionledningen att på sikt ta tillbaka all verksamhet i egen regi. Ett nytt beslut väntas i höst, efter en utvärdering av verksamheten.