Mer än var fjärde kvinna över 85 år och ungefär var femte man fick under förra året recept på sömnmedel eller antidepressiva mediciner. Samtidigt som förskrivningen är hög har en granskning av SBU visat att antidepressiva läkemedel inte är så mycket bättre än placebo för de flesta äldre.

Nu visar en ny studie från Socialstyrelsen att antidepressiva dessutom är förknippade med en ökad risk för biverkningar med allvarliga konsekvenser, bland annat fallskador.

Stora risker

Under en tvåårsperiod råkade 100 000 personer över 65 år ut för en fallskada, enligt Socialstyrelsens register. Vid användning av antidepressiva ökade risken för fallskada med 60 procent. Vid användning av opioider var risken 20 procent högre. I kombination med båda var risken 80 procent högre.

– Mot bakgrund av den höga förskrivningen av antidepressiva vill vi rikta uppmärksamhet på de risker som medicineringen kan medföra hos äldre. Det är viktigt att väga riskerna mot nyttan, att noga följa upp effekterna av behandlingen och ompröva den regelbundet, och även avsluta om den inte ger effekt, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Antiinflammatoriska ger blödningar

Socialstyrelsen har också tittat på risken för att läkemedel orsakar mag- och tarmblödningar hos äldre. Vid användning av antiinflammatoriska NSAID-preparat ökade risken trefaldigt. I kombination med antidepressiva SSRI-preparat ökade risken fem gånger.

– Äldre bör om möjligt undvika regelbunden användning av NSAID. I synnerhet gäller det användning i kombination med antidepressiva SSRI-preparat eller lågdos ASA, säger Bengt Danielsson.