Avgifterna för mammografi har varierat mellan landstingen, men från och med den 1 juli blir det avgiftsfritt i hela landet. Beslutet togs i regeringens höstbudget.

Stockholms läns landsting införde gratis mammografi från och med 2012. En studie som gjordes förra året visar att det har fått fler kvinnor att komma till screeningen. Främst i områden med hög andel utlandsfödda och med låg socioekonomisk status, till exempel i Spånga–Kista och Skärholmen där andelen kvinnor som deltog ökade med fyra respektive sex procent.

Den avgiftsfria screeningen för bröstcancer med mammografi omfattar nu kvinnor i hela landet mellan 40 och 74 års ålder och ska erbjudas var 18-24:e månad.