Att män som har prostatacancer i släkten löper högre risk att själva drabbas, det är känt sedan tidigare. Men nu har forskare tittat på hur stor risken är att få en beskedlig eller allvarlig variant av den vanliga cancerformen, om den finns i släkten.

Omfattande studie

50 000 bröder till män med prostatacancer har ingått i studien som utförts vid universiteten i Lund, Uppsala och Umeå.

Ett resultat har framför allt överraskat forskarna: Risken att drabbas av den mycket allvarliga formen av prostatacancer är nästan lika hög för de män som har lindrig prostatacancer i släkten, som för män med bröder eller fäder som drabbats av allvarlig prostatacancer.

Viktig kunskap

– Detta är ett överraskande och viktigt forskningsresultat som behöver spridas till allmänheten och inom sjukvården. Män vars far eller bror har en lindrig, obehandlad prostatacancer tror nog inte att detta ökar deras egen risk för en allvarlig prostatacancer. De kanske inte ens vet om att de har prostatacancer i familjen, säger docent Ola Bratt vid Lunds universitet, som lett forskningsprojektet.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformen och drabbar omkring 10 procent av alla män i Sverige.