Det visar en studie som gjorts av medarbetare vid Folkhälsomyndigheten och som publiceras i den vårdvetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Nursing.

Att veta att det går att testa sig med kort varsel spelar också roll.

Däremot verkar inte förebyggande information på internet eller i broschyrer spela lika stor roll.

– Landstingen och andra aktörer som erbjuder testning behöver förbättra sitt arbete med kvalitets- och bemötandefrågor för att nå fler och för att alla ska känna sig trygga med att komma tillbaka vid behov, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare vid enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten och doktorand vid Karolinska institutet.

Tidigare forskning har framför allt undersökt vad som hindrat personer som fått en sen hivdiagnos att testa sig tidigare. I den aktuella undersökningen har 2 373 män som haft sex med andra män besvarat frågor utan koppling till en direkt testsituation.

Av dem som deltog hade 623 personer aldrig testat sig för hiv. Som främsta anledningar uppgav männen att de inte hade upplevt något behov, inte tagit några risker eller att de levde i ett monogamt förhållande.

Rädsla för att bli igenkänd på mottagningen var ett annat vanligt skäl till deras tvekan, liksom oro för att bli illa bemött eller att vårdpersonalen skulle bryta mot tystnadsplikten.